hoc guitar

Hợp âm guitar "Vẫn hát lời tình yêu"

Hợp âm Guitar "Vẫn hát lời tình yêu"


4/4 | 16 beat pop

Lấy tông, nốt: si*� � #fa mi� � #fa #fa� (si* = si thấp)
� � � � � � � � � � Đừng xa vội xa� em ...

hoc guitar� � � � � � � � |Em9
Đừng xa vội xa em
� � � � � � � � |Em7
vội sớm câu vĩnh biệt
� � � � � � � � � |Am6
Giận chi giận chi em
� � � � � � � |Em
lời nói em gió thoảng
� � � � � � � |Am7� � � D
Lòng em còn yêu anh
� � � � � � � � |Gm7� � � � � C#m7(b5)
còn nhớ mong khắc khoải
� � � � � � � � |Fm7
Một mai đành xa anh
� � � F#m7(b5)� � � |B11�
khổ� � đau anh có biết?

� � � � � � � � |Em9
Trời xanh còn âm u
� � � � � � � � |Em7
ngày bão dông nắng lửa
� � � � � � � � � |Am6
Biển xanh thật êm ru
� � � � � � � � |Em
còn thét vang sóng đổ
� � � � � � � |Am7� � D
Tình em dành cho anh
� � � � � � � |Gm7� � � � C#m7(b5)
còn mãi như hơi thở
� � � � � � � � |Fm7
Đừng xa vội xa nhau
� � � F#m7(b5)� � � |B11
để� � mai ta hối tiếc

guitar dem hat


|Am7� � � � � � � � |B7
Đã biết em để mất anh rồi
� � � � � � � � � � |Em7� � � � � � �
Tiếng chim ngừng hót bên trời
|Am7� D7� � � � � � � � � |Gm7
� Đã� biết sông mùa lũ dâng tràn
� � � � � � � � |Bm7
Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu
|Am7� � � � � � � � � |B7
Đã biết nhau để mãi xa rời
� � � � � � � |Em7
Lá xanh rụng giữa xuân ngời
|Am7� � D7� � � � � � � � |Gm7
� Đã� � biết yêu là vẫn thế rồi
� � � � � � � |Bm7� � � � � � � � � |Em
Trái tim còn mãi hát lời tình yêu ...

Đừng xa vội ....[/b]

(Nguồn: guitar.vn)

No comments:

Post a Comment