hoc guitar

Hợp âm guitar "Đôi - Minh Thuận"

Hợp âm Guitar bài hát "Đôi - Minh Thuận"


guitar - hop am guitar doi minh thuan


C#m-----------------E---------B----------F#--------
Cứ chung đường tôi và em.Cứ như là đã yêu.
C#m------------E------------B----------F#-------
Vẫn ko thành ra tình đâu.Dẫu luôn là có nhau.
C#m------------B----------------------F#----------------B---------C#m----
Tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào.Thì yêu làm sao.
C#m----------E-----------B-------------F#-------
Giống như là hai vì sao đến đêm thì sáng thôi.
C#m--------E----------B-----------------F#-----------
Có bao giờ xa được nhau vẫn ko gần xa nhau.
C#m-----------B-------------------D------------------------F#---------------------------------
Tôi và em kết đôi bạn thân,bạn thân thế thôi, người thân thế thôi.
C#m-----------A---------------E-------------------B--------
Bên em những lúc vui đây,chia cùng em những tiếng cười.
C#m--------A---------------F#----------
Bên em bao phút u buồn khác.
C#m---------A-------------E-----------------B---------
Em xinh hay xấu ko cần,tôi nhìn em vẫn thân gần.
C#m-------------A-----------------F#-----
Em và tôi thành đôi bạn thân ko rời.
C#m------------------
Em và tôi một đôi.

No comments:

Post a Comment