hoc guitar

Đào tạo band nhạc chuyên nghiệp

Đào tạo band nhạc chuyên nghiệp


Các bạn muốn tham gia chương trình đào tạo band nhạc tham khảo các thông tin dưới đây để đăng ký tham gia khóa đào tạo band nhạc.

 

[caption id="attachment_4356" align="aligncenter" width="300"]Đào tạo band nhạc (rock, pop, guitar, country...) chuyên nghiệp Đào tạo band nhạc (rock, pop, guitar, country...) chuyên nghiệp[/caption]

Quy trình đào tạo band  1. Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về nhạc cụ mà thành viên phụ trách (tùy theo sở thích của học viên).

  2. Đào tạo Nâng cao trình độ cho từng vị trí, cách chơi cho mỗi vị trí.

  3. Ghép band và tập phối giữa các thành viên trong band.

  4. Đánh quán, tập làm quen với môi trường biểu diễn.

  5. Nếu band nhạc muốn thành band biểu diễn chuyên nghiệp - ký hợp đồng với Melodious - công ty quản lý và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp - tiếp tục chương trình đào tạo tập các bài hát của nhạc sỹ sáng tác bảo trợ.


Yêu cầu của thành viên band


Thành viên thỏa mãn TẤT CẢ các điều kiện sau sẽ được tham gia chương trình đào tạo band nhạc biểu diễn chuyên nghiệp.

  1. Nắm được kỹ thuật guitar cơ bản trở lên. Nếu học viên đam mê nhưng chưa bao giờ hoặc chỉ mới học guitar, có thể tham gia khóa học guitar đệm hát tiêu chuẩn do HGN tổ chức.

  2. Nắm chắc nhạc lý cơ bản dành cho guitar nhạc nhẹ.

  3. Qua được bài test của giảng viên đào tạo band.

  4. Dành được đủ thời gian để tập luyện theo yêu cầu của giảng viên (ít nhất 1h mỗi ngày).

  5. Chơi ở vị trí nào trong band thì phải có nhạc cụ của vị trí đó trong band (trừ vocal).


Buổi học và thời gian học phải tham gia


1. Buổi học đơn


Là buổi học mà các học viên cùng vị trí học riêng với thầy để nâng cao trình độ cho vị trí mà mình phụ trách trong band. Ví dụ, thành viên bass học riêng với thầy dạy guitar bass, trống học riêng với thầy dạy trống, guitar lead học riêng với thầy dạy lead...

Các buổi học riêng này sẽ được người quản lý sắp lịch lớp dựa theo trình độ, thời gian phù hợp giữa thầy - trò, thời gian trống của studio...

[box type="warning"]Học viên bắt buộc phải theo lịch đó khi đã thống nhất với Melodious! Mỗi tuần sẽ có từ 1 đến 2 buổi học đơn [/box]

2. Buổi học ghép band


Là buổi học cố định của mỗi band nhạc. Được sắp lịch để cả band tập luyện phối hợp với nhau.

Các thành viên có thể đưa ra các yêu cầu, người quản lý sẽ ưu tiên ghép band (lần đầu) theo yêu cầu của học viên và một số đặc điểm của band bắt buộc phải tuân thủ theo. Các yêu cầu này sẽ thống nhất sau một vài buổi học.

3. Sự chuẩn bị của huấn luyện viên và studio thu âm


(Các) huấn luyện viên sẽ soạn trước các tác phẩm để thành viên band tập riêng. Khi cả band tập ghép, các thành viên đã có thể tập luyện theo một tác phẩm thống nhất từ trước. Khi đó, mỗi tác phẩm khi cả band đã chơi được thành thạo trở thành một sản phẩm của band. Bản final sau khi tập luyện thành thục sẽ được thu âm miễn phí cho mỗi band.

Cơ hội sau khi tốt nghiệp


Melodious giới thiệu band tới các quán cafe để band có cơ hội thể hiện những sản phẩm của mình đã tập luyện hoặc sản phẩm mới của band. Lúc đó, band có thể hoạt động độc lập và không có sự ràng buộc nào với Melodious.

Nếu band muốn tham gia tập luyện và biểu diễn chuyên nghiệp (có người quản lý, có huấn luyện viên, có nhạc sỹ sáng tác riêng, có người phối khí riêng...), toàn bộ thành viên band có thể ký hợp đồng và chịu sự quản lý của Melodious và tham gia các show tại quán hoặc những live showbiz lớn hơn.

 

No comments:

Post a Comment